Качество
Характеристиките на продуктите ZIDO са свързани с качествата на суровините за производство, особеностите на осъзнатата хранителна култура, естеството на производство в индустриални условия и същината на създаването на продукт с „чист етикет“.
С поглед напред, знаем колко е важно ние самите да сме убедени в качеството на продукта, с който се храним. Затова отделихме време, внимание и инвестирахме в начина, мястото, подбора и производството на нашите продукти.
- Прецизен подбор на суровини
- Специално внимание и контрол при производство
- Безглутенов цех
- Подизпълнителите, които произвеждат продуктите ZIDO, са сертифицирани по:
ISO 9001:2008 (Quality Management Systems Requirements)
ISO 22000 Food Safety Management Systems, September 2005
International Food Standard (IFS), Version 5, August 2007
Global Standard for Food Safety, Issue 6: July 2011